Author Topic: Miêu tả cụ thể luật chơi Baccarat Tương Tác tại FUN88  (Read 505 times)

thicharua88

  • Newbie
  • *
  • Posts: 10
    • View Profile
Baccarat Tương Tác l  một môn chơi khá phổ biến v  được ưu chuộng không chỉ tại link vao FUN88 m  tất các nh  cái khác tại các sảnh casino online. www.Fun88Club.com sẽ tóm tắt cách chơi đơn giản như sau:

Chụp to n m n hình Baccarat tại FUN88Cách chơi chi tiết như sau

Luật Chơi

Baccarat được chơi với 8 bộ b i được đảo lộn bởi người chia b i v  đặt trong một hộp b i. Có hai bên chơi b i : Nh  Cái v  Người Chơi . Các loại cược đặt l  : ‘Người Chơi’, ‘Nh  Cái’, ‘Hòa’, ‘Đôi Bên Người Chơi’ , ‘Đôi Bên Nh  Cái’, ‘ Lớn’ v  ‘Nhỏ’

Quân b i được chia cho ‘Người Chơi’ trước, sau đó đến ‘Nh  Cái’, rồi đến ‘Người Chơi’ v  ‘Nh  Cái’ theo thứ tự. Người Chơi v  Nh  Cái mỗi bên được chia 2 quân b i trước hết. Cộng điểm hai quân b i trên tay để tính tổng điểm . Từ thời điểm n y, việc rút thêm các quân b i sẽ quyết định thắng thua. Dựa v o tổng điểm, Người Chơi v  Nh  Cái có thể rút thêm 1 quân b i nữa hoặc dừng. Bên n o có tổng điểm cao nhất sẽ thắng

Giá Trị Quân B i

Trong Baccarat, quân b i 2-9 có giá trị chính nó, các quân b i 10 v  quân (J,Q,K) có giá trị 0 , quân Ách có giá trị 1. Các bên chơi tính tổng điểm bằng cách cộng các quân b i. Khi tổng điểm các quân b i bằng hoặc quá 10, giá trị 10 được bỏ qua. Ví dụ, bên chơi có quân b i 2 v  3, tổng điểm l  5 (2+3=5). Bên chơi có quân b i 6 v  7, tổng điểm l  3 (6+7=13=3). Chữ số trước nhất bỏ qua do giá trị lớn hơn 10. Bên chơi có quân b i 4 v  6 , tổng điểm l  0 , hay gọi l  Baccarat (4+6=0). Tên gọi ‘Baccarat’ không thường dùng trong trò chơi khi có giá trị l  0 (hay ‘Baccarat’). Bên có giá trị gần 9 nhất sẽ thắng, gọi l  ‘Thắng thiên nhiên’Điểm Người Chơi


Tổng giá trị 2 quân b i đầu tiên – Người ChơiKết quả

0,1,2,3,4,5Người Chơi rút quân b i thứ 3

6,7Người Chơi Dừng

8,9Hai Bên Dừng (Thắng Tự Nhiên)


Điểm Nh  Cái


Tổng giá trị 2 quân b i trước tiên – Nh  CáiKết quả

0,1,2Nh  Cái rút quân b i thứ 3

3,4,5,6Quân b i thứ 3 của Người Chơi xác định rút tiếp hay dừng

7Nh  Cái Dừng

8,9Hai Bên Dừng (Thắng thiên nhiên)


Luật Quân B i Thứ 3


Tổng giá trị 2 quân b i trước nhất – Nh  CáiNh  Cái rút thêm 1 quân b i khi quân b i thứ 3 của Người Chơi l  :Nh  Cái dừng khi quân b i thứ 3 của Người Chơi l  :

0,1,20,1,2,3,4,5,6,7,8,9–

30,1,2,3,4,5,6,7,98

42,3,4,5,6,70,1,8,9

54,5,6,70,1,2,3,8,9

66,70,1,2,3,4,5,8,9

7Nh  Cái DừngNh  Cái Dừng

8,9Nh  Cái Dừng (Thắng thiên nhiên)–


Các Loại Cược v  tính sổ

Có 8 loại cược trong Baccarat : ‘Người Chơi’, ‘Nh  Cái’, ‘Hòa’, ‘Đôi Bên Người Chơi’, ‘Đôi Bên Nh  Cái’, ‘Lớn’ , ‘Nhỏ’ v  ‘Baccarat Tổng Hợp’. Bảng thông kê dưới đây cho biết tiêu chuẩn thắng, Luật Chơi v  tỉ lệ tính sổ

Loại CượcTiêu Chuẩn Thắng v  LuậtTỉ Lệ tính sổ

Người ChơiTổng điểm Người Chơi có giá trị cao hơn Nh  Cái
 

Khi kết quả l  ‘Hòa’, tiền cược đặt v o các tuyển lựa ‘Người Chơi’ sẽ được trả lại , xem như ‘ho n trả’
1 : 1

Nh  CáiTổng điểm Nh  Cái có giá trị cao hơn Người Chơi
 

Khi kết quả l  ‘Hòa’, tiền cược đặt v o các chọn lựa ‘Nh  Cái’ sẽ được trả lại , xem như ‘ho n trả’
1 : 0.95

HòaNgười Chơi v  Nh  Cái có cùng giá trị1 : 8

Đôi Bên Người ChơiHai quân b i trước hết của Người Chơi có cùng loại1 : 11

Đôi Bên Nh  CáiHai quân b i trước tiên của Nh  Cái có cùng loại1 : 11

LớnTổng số quân b i được chia ra; 5 hoặc 6 quân b i
 

Cược được đóng sau Game 30 của mỗi hộp b i
1 : 0.53

NhỏTổng số quân b i được chia ra; 4 quân b i
 

Cược được đóng sau Game 30 của mỗi hộp b i
1 : 1.45
Baccarat Tổng HợpBaccarat Tổng Hợp l  loại cược có sự kết hợp của 2 đến 8 chọn lựa (‘Người Chơi’, ‘Nh  Cái’, hoặc ‘Hòa’) đặt v o 1 khoản tiền. Người chơi được phép chọn lựa nhiều loại cược trong trò chơi. Nếu các chọn lọc đều thắng, cược Tổng Hợp thắng v  được tính sổ với tỉ lệ kết hợp của các chọn lựa. Nếu kết quả của một (hoặc nhiều) chọn lọc thua, cược Tổng Hợp thua. Nếu kết quả của một (hoặc nhiều) tuyển lựa hòa hay bị hủy, tỉ lệ Thanh Toán cho các lựa chọn được xác định như “ho n trả” với tỉ lệ Thanh Toán l  1
 

Cược đặt đóng sau Game 45 của mỗi hộp b i
Thanh Toán dựa trên các chọn lựa cược (‘Người Chơi, ‘Nh  Cái’ hoặc ‘Hòa’) của mỗi loại cược
 

tỉ dụ:
Trò Chơichọn lựaTỉ Lệ tính sổ

1Banker1 : 0.95

2Banker1 : 0.95

3Player1 : 1

4Tie1 : 8

Tỉ Lệ Thanh Toán1 : 67.445
“tỉ dụ thắng lợi :
 Bạn đặt 100$ v o ‘Nh  Cái’ ở Game 1, ‘Nh  Cái’ ở Game 2, ‘Người Chơi’ ở Game 3 v  ‘Hòa’ ở Game 4.
 Bạn thắng 6,744.50$ khi thắng cả 4 chọn lựa.
 Thanh Toán : 100 × 1.95 × 1.95 × 2 x 9 = 6,844.50$ , trừ đi tiền cược ban đầu 100$ “

CÁCH Sử dụng MANUAL CHIP

Manual Chip l  con chip m u tím ở vị trí rút cuộc trong khu vực chip để bạn chọn lọc..
 Giá trị của Manual Chip được hiển thị khung phía dưới cùng bên trái ở khu vực chip.
 dùng Manual Chip, bạn có thể cược với bất kỳ giá trị n o bạn muốn trong giới hạn đặt cược.


 Manual Chip trong khu vực Chip.


 Sử dụng Manual Chip để cược với bất kỳ giá trị n o trong giới hạn đặt cược.


 Sử dụng Manual Chip có thể đặt tuốt luốt số tiền trong trương mục cho một lần đặt cược.
 Nguồn: http://www.fun88club.com/mieu-ta-chi-tiet-cach-choi-baccarat-tuong-tac.html